Zarabianie na własnej pasji

Cięcia na rynku obligacji z 2006 roku

Ostre cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz wyraźna zapowiedź przewodniczącego Belki, że jest to koniec cyklu obniżek, skłoniła mnie do zastanowienia się nad moimi oszczędnościami w funduszach obligacji. Sporo się na ten temat na różnych portalach naczytałem i…

Read More
Rażąco niska cena – co to jest?

Rażąco niska cena – co to jest?

Rażąco niska cena to pojęcie, które stale wzbudza w prawnikach i przedsiębiorcach dużo emocji. Dlaczego? Problem pojawia się już na etapie definicji. O rażąco niskiej cenie możemy mówić w przypadku, kiedy jest ona nierealistyczna, czy wręcz niewiarygodna na tle cen…

Read More