Jakich dokumentów używa się w transporcie morskim?

Jakich dokumentów używa się w transporcie morskim?

Każdy rodzaj transportu posiada własne wytyczne odnośnie niezbędnych dokumentów. W przypadku transportu morskiego, aby ułatwić zarządzanie, kontrolę, sterowanie i zapewnienie właściwych informacji, stosuje się dokumenty przewozowe. Morskie prawo wyróżnia m.in. konosament, notę bukingową, czarter oraz kwit sternika.

Konosament

To podstawowy dokument w transporcie morskim. Konosament potwierdza przyjęcie towaru na statek. Zawiera informacje na temat miejsca nadania przesyłki oraz uprawnia posiadacza konosamentu do dysponowania ładunkiem. Warto podkreślić, że konosament nie jest umową przewozu, a jedynie dokumentem potwierdzającym, że taka umowa została wcześniej zawarta. Można wyróżnia kilka form konosamentu: imienny, na zlecenie oraz na okaziciela.

Nota bukingowa

Nota bukingowa jest pisemnym poświadczeniem, które zostaje wydane bukującemu przez armatora. W nocie stwierdza się, że określony towar będzie przyjęty na dany statek w podanym porcie przeznaczenia w sprecyzowanym terminie i konkretnej stawce frachtowej. Notę stosuje się wówczas, gdy nie występuje czarter, tj. w żegludze regularnej.

Czarter

Czarter jest pisemną umową. Na jej podstawie odbywa się przewóz towarów żeglugą trampową (żegluga nieregularna). Za każdym razem, czarter podlega negocjacjom i określa wszystkie warunki przewozu, jakie zostały uzgodnione pomiędzy czarterującym a przewoźnikiem.

Kwit sternika

Jest dokumentem, w którym stwierdza się przyjęcie i załadunek towaru na pokład statku. Kwit sternika zawiera takie informacje jak rodzaj i ilość załadowanego towaru, nazwę statku, port załadunku i przeznaczenia oraz termin zakończenia załadunku. Mogą w nim zostać zawarte zastrzeżenia np. co do stanu ładunku, które przenosi się do konosamentu w zamian za kwit.
Kwit sternika, która zawiera zastrzeżenia nazywa się „brudnym”, a bez zastrzeżeń „czystym”.

Nota gotowości

To dokument, który stwierdza przybycie statku do portu załadunku lub wyładunku. Przekazywany jest przez kapitana statku czarterującemu lub jego przedstawicielowi. Nota potwierdza gotowość statku do przeładunku.

Dodaj komentarz