Jakie formalności przy zakładaniu firmy?

Jakie formalności przy zakładaniu firmy?

Wiele osób marzy o tym by zostać przedsiębiorcą, prowadzić poważny biznes, zarabiać ogromne pieniądze. Coraz więcej z nich decyduje się na pierwszy krok, zostawiają swoją dotychczasową pracę i postanawiają założyć własny biznes. Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej jest skomplikowane? Jak założyć firmę?

Gdzie zgłosić rozpoczęcie działalności?

Chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej musimy zgłosić w odpowiednim urzędzie i złożyć wniosek. Wszystko zależy jednak od rodzaju firmy, sposobu w jaki chcemy prowadzić biznes.
Kiedy chcemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą inaczej zwaną samozatrudnieniem musimy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek taki składamy w Urzędzie Gminy osobiście lub przez internet.
Jeżeli chcemy zarejestrować spółkę cywilną musimy tę działalność zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym, przy czym każdy ze wspólników powinien być wcześniej wpisany do CEIDG.
Inne rodzaje działalności jak spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czynność tę można także wykonać osobiście albo prze internet.

Formalności niezbędne, by rozpocząć działalność

Każda działalność musi być prowadzona na podstawie różnego rodzaju wpisów, pozwoleń i koncesji. Musimy o rozpoczęciu takiej działalności poinformować odpowiednie instytucje oraz podjąć kilka ważnych decyzji.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W większości przypadków podstawowym dokumentem, jaki musi posiadać początkujący przedsiębiorca, jest wpis do CEIDG. Wniosek o taki wpis musi zawierać kilka podstawowych elementów:
– nazwa firmy, może to być także po prostu imię i nazwisko właściciela
– datę rozpoczęcia działalności oraz siedzibę firmy albo miejsce wykonywania działalności
– rodzaj działalności, wybrać kody, kod zgodny z Polska Klasyfikacja działalności
– formę opodatkowania,
– dane do ubezpieczenia,
– kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy
– numer rachunku bankowego, może to być prywatne konto właściciela firmy.

Inne formalności

Oprócz wpisu do CEIDG należy wystąpić o nadanie firmie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), ponieważ każdy przedsiębiorca musi taki posiadać.
Kolejnym krokiem jest poinformowanie o na naszej działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy zobowiązani płacić składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Opłaty odprowadzane z tytułu ZUS nie są niskie, dlatego warto skorzystać z różnego rodzaju zniżek jak Ulga Na Start i Mały ZUS. Z ulg takich mogą korzystać osoby, które przez przynajmniej 60 ostatnich miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.
Składając CEIDG, automatycznie informujemy urząd skarbowy o formie opodatkowania i o tym, czy chcemy być płatnikiem VAT. Jeżeli decydujemy się na płacenie takiego podatku, powinniśmy dodatkowo złożyć dokument VAT-R.

Czy każdy może prowadzić działalność gospodarczą?

Aby prowadzić biznes na terenie Polski powinniśmy mieć ukończone 18 lat i w przypadku firmy jednoosobowej nie trzeba mieć polskiego obywatelstwa.
W niektórych typach działalności niezbędne jest spełnienie dodatkowych formalności. Często wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień, spełnienia wymogów sanitarnych czy lokalowych. Istnieją też biznesy, w których niezbędne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów, czyli koncesji. Z przypadkiem takim mamy do czynienia, kiedy działalność wpływa na bezpieczeństwo państwa i obywateli lub z powodu innego ważnego interesu publicznego. O wydanie koncesji występujemy do ministerstwa właściwego dla rodzaju naszej działalności.
Działalność gospodarczą może także prowadzić osoba uprawniona do pobierania emerytury. Płaci obniżoną składkę ZUS i niezależnie od osiąganych dochodów nie ma to żadnego wpływu na wysokość pobieranych świadczeń.

Mimo że w ostatnich latach procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej zostały bardzo uproszczone, a wiele czynności możemy załatwić przez internet, nadal wymaga to czasu i uwagi. Warto na początek zwrócić uwagę na wszystkie formalności by nie mieć kłopotów już na starcie.

Dodaj komentarz