Inwestowanie – pierwsze kroki dla początkujących

Inwestowanie – pierwsze kroki dla początkujących

Posiadasz jakiś kapitał i nie wiesz co zrobić, by go zwiększyć? Być może jest to niewielka kwota, ale nawet taka może sama zacząć na siebie pracować. Czasami mała suma, ale trafnie i rozsądnie ulokowana przynosi zaskakujący zysk. Wystarczy podstawowa wiedza i trochę szczęścia, by zacząć inwestować pierwsze pieniądze. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, co należy o tym wiedzieć.

Czym jest inwestowanie?

Zainwestowanie pieniędzy to zaangażowanie określonej ich kwoty na pewien czas, by otrzymać zwrot środków, ale powiększony o rekompensatę. Może ona wynikać z tytułu upływu czasu (na jaki środki zostały zainwestowane), ryzyka wynikającego z rozpoczęcia inwestycji i inflacji. Pieniądze lokowane są w aktywa, których prognozowana wartość wzrośnie. Dzięki temu inwestycja wypracuje zysk.
Inwestowanie oparte jest kilku głównych założeniach. Każda inwestycja musi być poparta strategią opartą na regułach. Strategia ta ma za zadanie prowadzić do zysku. Nie ma jednak nigdy 100% pewności, czy inwestycja osiągnie zysk, czy stratę. Istotą całego procesu jest obranie okresu rachunkowego, który musi zawierać wystarczającą liczbę inwestycji i powinien zakończyć się zyskiem. Podstawą jest również śledzenie rezultatu inwestowania.

Jak inwestować?

Metod na inwestowanie jest bardzo wiele. Niektóre z nich są mniej, a inne bardziej skuteczne. Oto kilka z nich. Rachunek oszczędnościowy i lokata są bezpieczną formą ulokowania środków, ale wiążą się z niewielkim oprocentowaniem. Na rachunku oszczędnościowym są promocje ze specjalnym oprocentowaniem np. na 3 miesiące, ale gotówka jest cały czas dostępna, jeśli zajdzie taka potrzeba. Natomiast przy lokatach podpisuje się umowę na określony czas, im dłuższy, tym większy zysk. Bardziej ryzykowną, ale i obiecującą formą inwestycji są fundusze inwestycyjne. Swój kapitał powierza się specjalistom, którzy inwestują go dalej. Zysk musi być podzielony pomiędzy właściciela gotówki a inwestora. Kolejna forma to obligacje. Emitowane są przez określone podmioty, takie jak: banki, gminy, podmioty prowadzą działalność gospodarczą, czy posiadające osobowość prawną. Wystawcy obligacji deklarują ich wykup w określonym czasie i na wytyczonych warunkach.

Gdzie inwestować?

Jedną z możliwości jest Giełda Papierów Wartościowych, na której możesz liczyć na duży zysk, ale posiadając odpowiedni zasób wiedzy. W przeciwnym razie możesz więcej stracić, niż zarobić. Bezpiecznym sposobem jest inwestycja w nieruchomości, która dodatkowo pozwala na uzyskanie stałego dochodu. Forma ta dedykowana jest osobom z większym kapitałem, ale również wiedzą i doświadczeniem na rynku nieruchomości. Kolejna metoda to handel walutami polegający na kupowaniu w banku lub kantorze waluty i odsprzedaży jej w korzystnym momencie (gdy kurs waluty będzie wysoki).
Aby inwestować mądrze i rozsądnie, wybór aktywów, w które chcemy ulokować nasz kapitał, musi byś uzasadniony i świadomy. Podstawową zasadą każdego inwestora jest poznanie możliwego ryzyka, by je móc kontrolować i w odpowiednim czasie reagować.

Dodaj komentarz