Kredyt studencki – jak działa i dlaczego jest taki tani?

Kredyt studencki – jak działa i dlaczego jest taki tani?

Jeśli uszeregujemy rodzaje kredytów bankowych pod względem opłacalności, bez wątpienia kredyt studencki znajdzie się zawsze co najmniej w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest wyłącznie dla studentów, dlatego też większość ludzi tak mało na jego temat wie. Jednak co ciekawe, nawet wśród studentów nie jest on szalenie popularny. Warto wobec tego dowiedzieć się bardziej szczegółowo, na czym on polega. Na czym polega kredyt studencki? Dlaczego jest on taki tani?

Jak działa kredyt studencki?

Kredyt studencki otrzymywać można przez 6 lat, a nawet 10, jeśli będzie się kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wypłaca się go w miesięcznych transzach podczas roku akademickiego, a więc przez 10 miesięcy w roku. Podstawowa wysokość jednej transzy to 600 złotych, ale można ją zmniejszyć do 400 złotych lub podnieść do 800 lub 1000 złotych.

Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić, aby móc go otrzymać. Przede wszystkim dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty, którą co roku ustala i ogłasza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest ona jednak zawsze na tyle wysoka, że większość studentów z pewnością jej nie przekroczy.

Ponadto student powinien mieć poręczyciela. Kim jest poręczyciel kredytu? Może to być członek rodziny, ale też przyjaciel czy nawet całkowicie obca osoba. Jeśli nie ma nikogo, kto dla danej osoby mógłby stanowić poręczyciela, może nim zostać Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w przypadku osób pochodzących z terenów wiejskich). W obu przypadkach istnieją kryteria dochodu na osobę w rodzinie, których nie można przekroczyć, aby takie poręczenie otrzymać.

Kredyt studencki trzeba zacząć spłacać dopiero po 2 latach od ukończenia studiów, co ma za zadanie dać kredytobiorcom czas na znalezienie stabilnej pracy i uporządkowanie swojej sytuacji finansowej.

Dlaczego kredyt studencki jest tak taki?

Głównym kosztem we wszystkich kredytach są zawsze odsetki. Nie trzeba się o nie szczególnie martwić w przypadku kredytu studenckiego. Do momentu rozpoczęcia spłaty kredytu nie trzeba bowiem ich w ogóle spłacać – robi to za studenta Bank Gospodarstwa Krajowego.

Następnie w momencie rozpoczęcia spłaty kredytu, czyli 2 lata po ukończeniu studiów, oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta obecnie wynosi 1,75 procenta, a więc jest bardzo niska.

Jeśli ktoś zna chociażby powierzchownie inne rodzaje kredytów, z pewnością zauważy, że lepszych warunków po prostu nie da się znaleźć.

Dodaj komentarz