O czym warto pamiętać, rozliczając swój pity 2022?

O czym warto pamiętać, rozliczając swój pity 2022?

Początek nowego roku kalendarzowego oznacza dla podatników konieczność złożenia do urzędu skarbowego deklaracji za zeszły rok, w której zostaną rozliczone dochody oraz podatek. O czym warto pamiętać przy rozliczaniu pit w 2022 roku?

Właściwy formularz i termin

Podatnicy mogą rozliczać się za pomocą kilku, różnych formularzy pit – wybór właściwego druku zależy od tego, z jakiego źródła osiągamy przychody. W przypadku umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych sięgamy po formularz PIT-37, zaś w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdy rozliczamy się za pomocą skali podatkowej, po PIT-36. Gdy obowiązuje nas podatek liniowy, wybieramy PIT-36L, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT28, karta podatkowa – PIT-16A. Pamiętajmy, aby deklarację złożyć w odpowiednim terminie – możemy zrobić to zarówno stacjonarnie, we właściwym urzędzie skarbowym, jak i online. Niezłożenie deklaracji w terminie wiąże się z możliwością nałożenia przez organy skarbowe kary, a także z koniecznością zapłaty odsetek ustawowych w przypadku, gdy będziemy musieli dokonać dopłaty do zapłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga podatkowa

Osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych. Wśród nich wymienia się:

  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę na internet,
  • przekazane darowizny na cele kultu religijnego,
  • ulgę z tytułu krwiodawstwa.

Ci, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tracą prawo do skorzystania z części ulg. Nie mogą na przykład skorzystać z ulgi prorodzinnej. Obniżenie podatku do zapłaty o kwotę ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Co więcej, rozliczając pity 2022, musimy posiadać pełną dokumentację, na podstawie której dokonujemy odliczeń. Przykładowo, w przypadku ulgi termomodernizacyjnej będą to imienne faktury VAT potwierdzające dokonanie zakupu towaru lub wykonania usługi.

Wspólne rozliczenie?

Złożenie jednej deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem może być bardzo wygodnym rozwiązaniem, jednak nie zawsze jest ono możliwe. Wspólnego rozliczenia dokonać mogą jedynie osoby, które w związku małżeńskim pozostawały przez cały rok podatkowy. Co więcej, pomiędzy stronami nie może być zawarta intercyza, a więc rozdzielność majątkowa. Podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie dochodów w formie ryczałtu lub podatku liniowego, tracą prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Jeśli jednak dodatkowo osiągają dochody, na przykład z tytułu umowy o pracę, to mają prawo do wspólnego rozliczenia się za pomocą właściwego formularza – będzie to PIT-37.

Dodaj komentarz