Rażąco niska cena – co to jest?

Rażąco niska cena – co to jest?

Rażąco niska cena to pojęcie, które stale wzbudza w prawnikach i przedsiębiorcach dużo emocji. Dlaczego? Problem pojawia się już na etapie definicji. O rażąco niskiej cenie możemy mówić w przypadku, kiedy jest ona nierealistyczna, czy wręcz niewiarygodna na tle cen rynkowych podobnych zamówień . Jednak taka definicja pozostawia bardzo duże pole do interpretacji. Jednak znaczenie oceny i postępowania wyjaśniającego w zakresie ma kluczowe znaczenie dla sporów o rażącą niską cenę. Czym dokładnie jest rażąco niska cena i jak przebiega spór przed KIO? 

Rażąco niska cena – co to oznacza?

Określenie rażąco niska cena możemy spotkać w prawie o zamówienia publiczne. Odnosi się do sytuacji, w której wykonawca proponuje wyjątkowo niską cenę, która wydaje się być wręcz podejrzana. Na przykład poddaje w wątpliwość jakość wykonywanej usługi. Nie trzeba jednak dobrze znać się na prawie, żeby zauważyć, że słowo ‘rażące’ jest wyjątkowo nieprecyzyjne. Co więcej, prawo zamówień publicznych nie definiuje go dokładnie, co sprawia kolejne kłopoty.

Największy problem z powodu braku precyzyjnej definicji pojawia się na etapie sposobu prowadzenia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Należy przy tym pamiętać, że każda sprawa jest bardzo indywidualna. Z tego względu zawsze warto korzystać z pomocy prawnika. Jeśli jakaś cena za usługę wyda się nam podejrzana, to możemy złożyć wezwanie do złożenia wyjaśnień przez wykonawcę. Jeśli jednak wykonawca uzna, że brak było podstaw do skierowania wobec niego takiego wezwania, to może wówczas w odpowiednim terminie złożyć odwołanie do KIO. W innym przypadku traci możliwość podnoszenia zarzutów dotyczących danej czynności.

Prowadzenie sporu o rażąco niską cenę – jak przebiega proces? 

Spory o rażąco niską cenę prowadzone są przed Krajową Izbą Odwoławczą, w skrócie KIO. I już na wstępie możemy powiedzieć, że nie należy brać takiej sprawy w swoje ręce. Prawo zamówień publicznych należy do wyjątkowo skomplikowanych gałęzi. Z tego względu dużo lepiej jest się zdecydować na wiedzę oraz doświadczenie sprawdzonego prawnika. Jeśli więc zależy Ci, żeby spór zakończył się sukcesem dla Twojej strony, to warto skorzystać z usług prawnika. 

Specjalista dokładnie przeanalizuje naszą sytuację oraz zajmie się prowadzeniem sporu. Co więcej, zrobi to wszystko w odniesieniu do prawa zamówień publicznych. Tylko podjęcie odpowiedniej strategii przez specjalistę pomoże nam wygrać spór. Jeśli więc chcesz zmaksymalizować szansę na wygraną, to skorzystaj z pomocy doświadczonego i wyspecjalizowanego w tej dziedzinie prawnika. 

Dodaj komentarz