Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający: efectownia Michał Kukliński, 86-300 Grudziądz, ul Roty Grudziądzkiej 3/1  NIP: 8762372431 .
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.
 3. Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1 niniejszego dokumentu.
 4. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych, która została zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych i której zbiór jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 6. W przypadku gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu towaru w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.
 7. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, wysyłając maila na adres: [email protected]
 8. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu korespondencyjnego i adresu dostawy,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • a w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.
 9. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika.
 10. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Sklep.
 11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
 12. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.
 13. W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim – w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia towaru przez kuriera.
 14. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom.
 15. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
 16. Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 17. Sprzedający gromadzi i analizuje inne dane niż dane osobowe, jedynie w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową, w szczególności w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny przez Użytkowników.
 18. Dane osobowe są wykorzystywane w celu oferowania produktów oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji, a także udzielanie pomocy technicznej.
 19. Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.
  Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
  O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Mirjan24. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kontakt z biurem obsługi.
 21. Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie żądać jego usunięcia poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected]. Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, zostanie również usunięty adres e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 22. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected].