Na czym polega rebranding?

Na czym polega rebranding?

Branding

Proces budowania i umacniania marki znany jako branding jest podstawowym zadaniem każdej firmy, której zależy na dobrej pozycji na rynku. Ważnymi elementami wpływającymi na powodzenie tego procesu są, np. rozpoznawalne logo, hasło, slogan czy piosenka. Chodzi o to, aby firma była zapamiętana i rozpoznawana przez konsumentów.

Rebranding

W biznesie mamy do czynienia również z takim pojęciem, jak rebranding. Oznacza on znaczną modyfikację jednego lub wszystkich elementów składowych marki.

Głównym zadaniem rebrandingu jest “odnowienie” marki – np. dodanie jej określonych właściwości, podkreślenie konkretnych zmian, przeniesienie uwagi na jakieś konkretne cechy marki lub produktu itp.

Rebranding może zostać zastosowany jeśli wartość marki ulegnie spadkowi, np. w związku ze zmianą trendów na rynku lub pojawieniem się konkurencji. Najczęściej jednak takie działania są podejmowane, gdy dochodzi do fuzji lub przejęcia działalności.

Na czym polega rebranding?

Należy zaznaczyć, że rebranding to proces skomplikowany i kosztowny. Modyfikacja elementów składowych wiąże się z rewolucją w marketingu – trzeba zastosować inny sposób reklamowania produktów i usług, nacisk na inne ich cechy, a także odmienny charakter komunikacji z klientem.

Od podstaw trzeba drukować materiały firmowe, ulotki i plakaty. Konieczne jest także zaprojektowanie złożonej kampanii reklamowej, informującej społeczeństwo o dokonywanym rebrandingu. Takie działania muszą zostać bardzo skrupulatnie zaplanowane, ponieważ trzeba dotrzeć do wszystkich ludzi, w których świadomości zdążyła już się utrwalić poprzednia marka.

Ponadto rebranding musi dokonać się szybko i sprawnie, by na rynku nie funkcjonowały równocześnie dwie marki. Aby wszystkie zmiany zaszły bezproblemowo koniecznie jest zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy “odświeżanie” marki wiąże się  z jej wzmocnieniem – np. poprzez zmianę oferty, ulepszenie produktów/usług lub wyeksponowanie dotąd niepodkreślanych cech.

Dla przykładu – firma, która dotąd promowała się jako marka tanich produktów na każdą kieszeń, w świadomości klientów jest odbierana jako połączenie niskie ceny – marna jakość. Aby wzmocnić swoją pozycję na rynku firma może zastosować rebranding, porzucając podkreślanie “taniości” na rzecz uwypuklania wysokiej jakości poszczególnych produktów, np. poprzez informowanie o zdobytych przez nie nagrodach i certyfikatach. W ten sposób uwaga klienta zostanie zwrócona na dobrą jakość, co przyczyni się do innego postrzegania marki.

Dodaj komentarz