Fundusze na biznes

Fundusze na biznes

Skąd wziąć środki na otworzenie firmy

Własna firma to marzenie niejednego młodego przedsiębiorcy. Wiąże się to oczywiście w ogromną odpowiedzialnością. Jednak mimo wszystko daje swobodę działania i poszerza biznesowe horyzonty. Decydując się na założenie własnej działalności możesz starać się o pomoc finansową. Fundusze na biznes możesz zyskać składając wniosek w Urzędzie Pracy. Ułatwią ci start i pomogą rozwinąć skrzydła. Pomyśl o tym jeszcze zanim zarejestrujesz swoją działalność! Pomoc finansowa dotyczy planowanych przedsięwzięć, a nie tych już podjętych.

Jak otrzymać fundusze na biznes?

Oto kilka podpowiedzi:

  1. Musisz posiadać status osoby bezrobotnej. Uzyskasz go po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. Status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej również dają ci prawo do ubiegania się o dotacje.
  2. Konieczne jest odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoba bezrobotna. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy pracy skracają ten termin do miesiąca.
  3. Nie możesz być studentem studiów dziennych. Fundusze na biznes możesz jednak dostać studiując zaocznie.
  4. Nie możesz posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres. Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  5. W okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie możesz mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu!
  6. Nie otrzymałeś już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności. Nie złożyłeś również w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższe warunki są tylko podpowiedzią dla młodych przedsiębiorców. Jeżeli zdecydujesz się złożyć wniosek o dotacje musisz zapoznać się z wytycznymi właściwego urzędu. Wtedy będziesz dokładnie wiedział jakie warunki musisz spełnić. Jeżeli jednak nie uda ci się otrzymać wsparcia finansowego możesz wziąć kredyt. Dzięki niemu też rozwiniesz biznes. Ponadto sam decydujesz o wysokości zaciągniętego kredytu. Na wysokość dotacji z urzędu pracy nie masz wpływu. Zależy ona od możliwości finansowych danego urzędu. Zazwyczaj jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz