Jak założyć gabinet lekarski?

Jak założyć gabinet lekarski?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że gabinet lekarski nie tylko świadczy pomoc medyczną, ale również jest doskonałą alternatywą dla działań wykonywanych przez publiczną opiekę medyczną. Należy mieć świadomość, że bardzo często świadczone usługi będą odpłatne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została podpisana przez gabinet umowa z NFZ dotycząca finansowania świadczeń zdrowotnych. W jaki sposób można założyć gabinet lekarski?

Czy gabinet lekarski może zostać założony przez osobę, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia?

Istnieje taka możliwość. Należy w pierwszej kolejności założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). Dopiero wtedy w ramach tej działalności przedsiębiorca będzie mógł otworzyć gabinet lekarski. Dodatkowo konieczne jest posiadanie pomieszczenia lub urządzenia, które będą odpowiadały właściwym wymaganiom sanitarnym, ogólnoprzestrzennym czy instalacyjnym. Trzeba także stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. dotyczącej wyrobów medycznych. Nie można również zapomnieć o tym, by świadczenia zdrowotne były udzielane przez osoby, które wykonują zawód medyczny.

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia gabinetu lekarskiego?

Warto wiedzieć, że obecnie gabinet lekarski można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, lub jako spółka partnerska, jawna czy cywilna.

Co trzeba zrobić, by założyć gabinet lekarski?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że spełnienie wstępnych wymagań będzie oznaczało załatwienie wszystkich formalności, które są związane z założeniem działalności gospodarczej. Osoby, które posiadają już wiedzę, a także mają potrzebne doświadczenie mogą przystąpić do rejestracji gabinetu lekarskiego.

Prowadzenie gabinetu lekarskiego w formie spółki cywilnej

W celu zarejestrowania spółki cywilnej wystarczy wypełnić wniosek CEIDG-1. Z kolei spółki partnerska i jawna będą podlegały zasadom kodeksu handlowego. Należy zatem złożyć odpowiedni wniosek o wpis do rejestru KRS.

Prowadzenie gabinetu lekarskiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Gabinet należy zarejestrować przez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Następnie dany przedsiębiorca może liczyć na wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie wspomnianego wpisu jest bezpłatne.

Jakie są obowiązki względem Okręgowej Izby Lekarskiej?

Warto wiedzieć, że działalność lekarska jest zawodem regulowanym. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że przyszły przedsiębiorca musi także uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Dodaj komentarz