Rachunek bankowy – definicje, czy warto posiadać konto?

Rachunek bankowy – definicje, czy warto posiadać konto?

Konto bankowe to już naturalna rzecz dla każdego człowieka. Brak własnego rachunku może przysporzyć wielu trudności, albo nawet uniemożliwić załatwienie jakiejś sprawy. Posiadacze wiedzą, po co jest im potrzebne, ale nie zdają sobie sprawy z niektórych pojęć, które warto znać.

Numer rachunku

NRB https://finanse.net.pl/co-powinienes-wiedziec-o-nrb-i-iban/, czyli numer rachunku bankowego, składa się z 26 cyfr, które są podzielone na trzy części. Pierwsze dwie to suma kontrolna, którą oblicza się przy użyciu algorytmu zgodnego ze standardem przyjętym dla IBAN.

Kolejna grupa, tym razem ośmiocyfrowa, jest numerem banku, w którym zostało założone konto. To numer, który nadaje bank centralny. W ten sposób zostaje zidentyfikowany bank adresata przelewu. Wykorzystuje się go głównie podczas operacji krajowych. Do operacji zagranicznych służy kod BIC. Ta partia cyfr dzieli się na kolejne trzy segmenty, z których pierwsze cztery cyfry oznaczają konkretną instytucję, kolejne trzy to numer oddziału, natomiast ostania jest cyfrą kontrolną, sprawdzającą poprawność poprzednich członów. Ten ciąg cyfr nazywa się Numerem Rozliczeniowym Banku.

Ostatnie 16 cyfr to indywidualny numer rachunku. Pozwala na identyfikację właściciela konta.

Numer

IBAN https://finanse.net.pl/co-powinienes-wiedziec-o-nrb-i-iban/, czyli międzynarodowy standard numeracji rachunku, utworzony został przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Ułatwia on obsługę płatności na terenie Unii Europejskiej. Do każdego numeru zostaje dołączony dwuliterowy kod kraju. W przypadku Polski – PL.

Pierwsze dwa znaki to suma kontrolna a kolejne są nazywane skrótem BBAN, czyli Podstawowy Numer Rachunku Bankowego i jest zgodny z NRB. Najogólniej rzecz biorąc, każdy polski rachunek bankowy po dodaniu kodu PL jest numerem IBAN, który służy do wykonywania płatności zagranicznych. W korespondencji wykorzystuje się czteroznakowe ciągi. Dzięki nim transakcja będzie bardziej czytelna.

Kod SWIFT

Transfer środków podczas transakcji transgranicznych może wymagać posiadania kodu SWIFT lub BIC. Taki kod ma za zadanie ułatwić przejście pieniędzy na konto beneficjenta, ponieważ zdarza się, że w operacji mogą występować instytucje pośredniczące. To ciąg ośmiu znaków, pod którymi kryje się instytucja, na konto której ma trafić przelew.

Cyberprzestępstwa

Numer rachunku to najważniejsza wiadomość, jaką podaje się podczas operacji bankowych. Warto kilkakrotnie sprawdzić ten numer, ponieważ złe wprowadzenie nazwy adresata oraz jego adres nie stanowią przeszkody co do poprawności transakcji. Wykonując takiego rodzaju operacje, warto wyposażyć urządzenie w dobry program antywirusowy, co uchroni przed atakami cyberprzestępców, którzy w każdej chwili mogą zmienić numer konta, na który wykonuje się przelew. Należy także wprowadzać dodatkowe zabezpieczania, np. korzystanie z kodów SMS lub potwierdzania operacji w aplikacji banku.

Dodaj komentarz